Meet the team
Vaishali Sharma
Vaishali Sharma
Founder, CEO
Shubham
Shubham
Software Developer
Tejal
Tejal
Software Developer
 Priya
Priya
Head Business Development
Shaybaz
Shaybaz
Software Developer
Eshan
Eshan
Web Developer
Sufiyan
Sufiyan
Web Developer
Irfan
Irfan
Software Developer
Hrishikesh
Hrishikesh
Software Developer
Indrajeet
Indrajeet
Software Developer