Meet the team
Vaishali Sharma
Vaishali Sharma
Founder, CEO
Shubham
Shubham
Software Developer
 shruti mirajkar
shruti mirajkar
Software Developer
Irfan
Irfan
Software Developer
Tejal
Tejal
Software Developer
Hrishikesh
Hrishikesh
Software Developer
Shaybaz
Shaybaz
Software Developer
 jagan kakvipure
jagan kakvipure
Graphic Designer
Indrajeet
Indrajeet
Software Developer